İnsani yardım, Afet ve Acil Durum Kampları | HititPrefabrik
+90 312 483 04 02        info@hititprefabrik.com

İnsani yardım, Afet ve Acil Durum Kampları

Günümüzde, savaş ve iç karışıklar gibi önceden belli olan nedenler dışında çoğu zaman deprem, su baskını, tsunami gibi nedenler ile çok ani bir şekilde yaşanan felaketler sonucu geniş insan kitleleri için acil barınma, sağlık, eğitim ve güvenlik tesisleri ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Kızılhaç, Kızılay, AFAD, Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar, bu yaraları sarmak üzere düzenledikleri operasyonlarda acil barınak, hastane, depo gibi birçok bina sistemi için taşınabilir, pratik çözümlere ihtiyaç duymaktadır.

Hitit Prefabrik bu gibi felaketler sonrası ilk 24 saatte geçici barınma ihtiyacını karşılayacak prefabrik çözümleri sunduğu gibi, sonraki aşamalarda ihtiyaç duyulan geçici konutlar, mobil hastaneler, mobil güvenlik istasyonları, arama kurtarma treyleri gibi ürünleri ile yaraların sarılmasına her aşamada yardımcı olur

Acil barınma ihtiyacını karşılamak üzere insani yardım kuruluşları tarafından, felaket bölgesine süratle ve çok sayıda sevk edilebilecek özelliklerde tasarlanan hazır yapı kitleri, 2 kişi tarafından kolayca kurulabilecek, güneş enerjisi ile acil enerji ihtiyacını karşılayabilecek donanımda üretilebilmektedir.

Savaş, iç karışıklıklar gibi nedenler ile mülteci kamplarında kalmak zorunda kalan sığınmacılar ya da doğal felaketler gibi nedenler ile evsiz kalan felaketzedelerin acil barınak ihtiyaçları kış koşullarında ayrıca önemli olmakta, Hitit Prefabrik bu durumlar için kış çadırları ve yalıtımlı prefabrik bina sistemleri ile ihtiyacı karşılamaktadır.

Mobil hastaneler, gıda depoları gibi tesisler insani yardım operasyonlarının önemli unsurlarıdır. Prefabrik sahra hastaneleri Hitit Prefabrik’in insani yardım kuruluşlarına sunduğu çözümler arasında yer almaktadır.

Afet ve acil durumlarda, ilk aşama barınma ihtiyacı karşılandıktan sonra, daha uzun süreli kullanımlar için geçici barınaklar, okullar, hastaneler ve benzeri resmi hizmet yapılarına ihtiyaç duyulmakta, Hitit Prefabrik bu ihtiyaçlar için prefabrik ve hafif çelik yapı sistemleri ile çözümler sunmaktadır.